Daily Archives: 12 stycznia 2014

Wiatr jako energia?

Źródła energii odnawialnej są opcją dla stereotypowych sposobów jej zdobywania, jakie ulegają stopniowemu wyczerpaniu lub bardzo zagrażają środowisku naturalnemu. Obecnie powstające w Unii Europejskiej ustawy zobowiązują kraje członkowskie do inwestowania w tego rodzaju przedsięwzięcia proponując i wabiąc dużymi dopłatami.