Monthly Archives: Wrzesień 2014

Co to są turnusy rehabilitacyjne?

Turnus rehabilitacyjny to odpoczynek w określonym miejscu połączony z zajęciami tematycznymi. Kurs rehabilitacyjny może służyć poprawie zdrowia, sprawności fizycznej, umysłowej lub po prostu są to pewnego rodzaju szkolenia oraz zajęcia edukacyjne i artystyczne.