Rozwój rolnictwa w naszym kraju 2014r

Odczuwamy, że branża rolnicza w Polsce to bardzo znacząca gałąź gospodarcza. Właśnie dlatego wiele osób zwraca szczególną uwagę na rozwój tej gałęzi. Rozkwit rolnictwa w Polsce w 2014 roku warunkują czynniki przyrodnicze oraz pozaprzyrodnicze. Do czynników przyrodniczych zaliczamy: okoliczności klimatyczne, stosunki hipsometryczne, forma gleb. Decydującą funkcję odgrywają okoliczności klimatyczne. Na przykład granicę uprawy zbóż szacuje izoterma + 15°C najcieplejszego miesiąca w ciągu roku.

Na półkuli północnej przepoławia ona środkową Kanadę, środkową Skandynawię i północną Rosję (ok. 63-65°N). Na północ od tej izotermy uprawa zbóż jest praktycznie niemożliwa. Flory posiadają bez wątpliwości różne oczekiwania termiczne, przykładowo istotne zboże – ryż, aby w pełni dojrzeć, po­trzebuje co najmniej czterech miesięcy ze średnią gorączką przekraczającą +20°C. Ogromny oddziaływanie na gospodarkę rolną wywiera rzeźba obszaru i wysokość nad poziomem morza. Rolnictwu na ogół sprzyjają obszary równinne i nisko położone, albowiem można tam na kolosalną skalę stosować mechanizację prac polowych. Rolnictwo jest oddziałem gospodar­ki, który obejmuje uprawę roślin, chów zwierząt domowych oraz wstępną obróbkę uzyskiwanych wy­robów. Spełnia ono funkcje ekono­miczne, społecznościowe i przestrzenne.

Misje gospodarcze kojarzą się z dostarczaniem jedzenia dla ludzi, pasz dla zwierząt oraz surowców dla przemysłu, a też towarów do handlu zewnętrznego oraz zagranicznego. Funkcje przestrzenne polegają na polepszaniu krajobrazu przez zmianę krajobrazu naturalnego na kulturowy. Znaczenie rolnictwa w poszczególnych państwach jest różne. Są państwa, w których ta ga­łąź gospodarki stanowi niewielki procent w budowie dochodu narodowego, zwłaszcza w państwach wysoko rozwijanych (np. w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Francji rol­nictwo daje zaledwie 1-8% wartości dochodu etnicznego).

W krajach rozwija­jących się i opóźnionych w rozwoju ekonomicznym udział rolnictwa w konstruowaniu do­chodu narodowego jest gigantyczny – osiąga 9-40% wartości artykułu lokalnego.

Sprawdź Internetowy sklep ogrodniczy rolmarket.pl – warto.

3 Responses to Rozwój rolnictwa w naszym kraju 2014r

  1. Wiktoriusz pisze:

    Wspaniały artykuł, od bardzo dawna myślałem, że to prawdziwość

  2. Wielisława pisze:

    Naprawdę Ciekawe.

  3. Kosma pisze:

    W weekend też o tym doszły mnie słuchy, to zdoła być fascynujące.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *